Lokalny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Wpisany przez A.P.   
Wtorek, 05 Marzec 2013 10:42
LOKALNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Z kim współpracować ?


Policjant            prawnik            pracownik socjalny
Nauczyciel            członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
Kurator            pedagog szkolny        terapeuta uzależnień
Ksiądz             lekarz                psycholog
Wychowawca ze świetlicy socjoterapeutycznej    pracownik punktu konsultacyjnego


Jeśli jesteś ofiara lub świadkiem Przemocy w rodzinie powiadom:

Policję  - 997

Prokuraturę

Niebieska Linia: (22) 668 70 00, 801-120-002 (czynny pon.-sob. 10:00 – 22:00, nd. i święta  10:00 – 16:00)

Zadzwoń 0801 12 00 02 Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”


Centrum Praw Kobiet: 22 621 35 37

Pomoc ofiarom przemocy: 22 666 00 60 (czynny pon.-pt.: 10:00 – 22:00)

Policyjny telefon zaufania : 0 800 120 226