ZOSTAŃ PARTNEREM „OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY”
Wpisany przez Małgorzata Lipa   
Wtorek, 09 Wrzesień 2014 13:03
Wiadomości
Uprzejmie informuję, że na terenie Gminy Elbląg realizowany jest  rządowy program wsparcia rodzin wielodzietnych  „Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny”, zmierzający do poprawy warunków życiowych rodzin. 

Biorąc pod uwagę zawarte Porozumienie pomiędzy Ministrem Pracy i  Polityki Społecznej 
i  Wojewodą Warmińsko-Mazurski informujemy o możliwości przystąpienia do  programu partnerów, którzy będą podejmować działania na  rzecz rodzin wielodzietnych, w  szczególności poprzez przyznawanie tym rodzinom szczególnych uprawnień, w  tym wprowadzenie zniżek 
w  opłatach za oferowane przez nich towary lub świadczone usługi. 
Przystąpienie do  Programu podmiotów o zasięgu lokalnym będzie następowało na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.
Przystąpienie do  Programu i uczestnictwo odbywa się na koszt i  w ramach środków własnych Partnera.
Informując o powyższym, zapraszamy Państwa do współpracy, wierząc jednocześnie, że udział w rządowym programie „Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny” zwiększy grono Państwa klientów, wzmocni wizerunek firmy, poprawi jej rozpoznawalność wśród mieszkańców i wzbudzi ich zaufanie oraz zainteresowanie mediów. 
Szczegółowe informacje o programie oraz formularz zgłoszenia dla firm znajdują się na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego www.uw.olsztyn.pl  /  w zakładce POLITYKA SPOŁECZNA