Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Wpisany przez Z. Pawłowski   
Wtorek, 21 Październik 2014 10:24

Informacja o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy dla osób pokrzywdzonychprzestępstwem i członków ich rodzin

 

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM

PAMIĘTAJ

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 

Może to być przede wszystkim :

 

  • informacja prawna, 
  • pomoc psychologiczna,
  •  pokrywanie kosztów rehabilitacji,
  •  pomoc finansowa i materialna 
W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
 
PAMIĘTAJ!! 

 

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

 

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronach internetowych:

www.pomocpokrzywdzonym.pl

www.pokrzywdzeni.gov.pl