Nabór na stanowisko asystenta rodziny
Wpisany przez Administrator   
Środa, 26 Lipiec 2017 12:05

 Asystent rodziny GOPS w Elblągu

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
Pani Marta GRABEK - zamieszkała w Pasłęku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy we wskazanym terminie tj do 21 lipca 2017r. oferty przesłało 3 kandydatów, w tym 3 kandydatów spełniających wymagania formalne i kryteria określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas trwania naboru jedna z osób  zrezygnowała ze swojej kandydatury w konkursie.  Komisja Konkursowa przeanalizowała akta osobowe i dokumenty aplikacyjne pod względem udokumentowanego doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej i doświadczenia w pracy z osobami wykluczonymi społecznie
Przy wyborze kandydatów brane były pod uwagę wszystkie elementy określone
w ogłoszeniu o naborze, w tym w szczególności wymagania dotyczące posiadania wykształcenia, szkolenia z zakresu pracy z dziećmi i rodziną, stażu pracy w jednostkach pomocy społecznej oraz
pracy ze środowiskami wykluczonymi społecznie, rodzinami dysfunkcyjnymi.
Osoba wytypowana do zatrudnienia wykazała się stosownym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym oraz znajomością problematyki przewidzianej na danym stanowisku pracy.