Fundusz alimentacyjny
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 18 Listopad 2008 11:26

Fundusz alimentacyjny

Informacja dla osób ubiegających się zarówno o świadczenia z funduszu alimentacyjnego jak i o świadczenia rodzinne - dotycząca zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach

W przypadku, gdy osoby ubiegają się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, mogą uzyskane z Urzędu Skarbowego zaświadczenie o dochodach wystawione według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 855), wykorzystać również przy ubieganiu się o świadczeni rodzinne. Zaświadczenie to bowiem zawiera wszystkie informacje określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczeni rodzinne (Dz. U. z 2005 r. Nr 105, poz. 881 z późń. zm). Nie jest natomiast możliwe wykorzystanie do celów ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaświadczeń wydawanych na wzorze określonym do celów świadczeń rodzinnych, z uwagi na brak w nich informacji o przychodzie.

Rozporządzenie dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Tekst Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 29 lipca 2008 r., Nr 136, poz. 855) został podpisany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 lipca 2008 r. i opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 29 lipca 2008 r., Nr 136, poz. 855. Uwzględnia on zmiany przewidziane w ustawie z dnia 27 czerwca 2008 roku o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2008r., Nr 134, poz. 850).