Informacja dotycząca projektu systemowego "Od bierności do aktywności"
Wpisany przez Gabriela Laskowska   
Środa, 26 Maj 2010 07:10
Wiadomości


Informacja dotycząca projektu systemowego „Od bierności do aktywności” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu w 2010 roku.


 W dniu 1 stycznia 2010 roku rozpoczęła się III edycja projektu systemowego pt. „Od bierności do aktywności” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, w którym uczestniczy 31 osób – świadczeniobiorców pomocy społecznej, zamieszkujących teren gminy Elbląg. Z 21 osobami zostały zawarte kontrakty socjalne określające zakres aktywizacji zawodowej i społecznej. Natomiast 10 osób jest uczestnikami Programu Aktywności Lokalnej we wsi Janów.

Podstawową formą działania w projekcie jest uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej. Oferta Klubu jest bardzo szeroko i obejmuje warsztaty z zakresu:
- doradztwa zawodowego,
- psychologii,
- terapii uzależnień oraz przemocy,
- prawa,
 - wizażu
oraz dodatkowo w Programie Aktywności Lokalnej zajęcia techniką decoupage.
Warsztaty mają formę zajęć stacjonarnych oraz wyjazdowych.
W dniach 10-11 maja 2010 roku zostały zrealizowane terapeutyczne warsztaty wyjazdowe do Warszawy oraz Kamionki. Pierwszy dzień miał na celu animację obywatelsko-kulturalną. W tym dniu byliśmy w Sejmie RP, Domu Poselskim oraz w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Drugi dzień został poświęcony zapoznaniu się w praktyce z ekonomią społeczną na przykładzie działalności Przedsiębiorstwa Społecznego Sp. z o. o. „Garncarska Wioska” w Kamionce. Podczas wizyty studyjnej zaprezentowane zostały przykłady projektów w zakresie ekonomii społecznej. Uczestniczki/uczestnicy wizyty poznali działania zrealizowane w ramach  projektów Programu EQUAL oraz PO KL 7.1.1 i PO KL 6.3. Uczestniczki/uczestnicy zwiedzili „Garncarską Wioskę”, obejrzeli i wysłuchali prezentacje multimedialne „Krok po kroku tworzenia przedsiębiorstwa społecznego” i „Znaczenie ekonomii społecznej w aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych” oraz wzięli aktywny udział w profesjonalnych warsztatach rzemieślniczych. Zostali podzieleni na cztery grupy i każdy miał możliwość spróbowania swoich sił w pracowni garncarskiej, bibułkarskiej, pamiątkarskiej oraz malowania na szkle. Wszyscy podczas warsztatów własnoręcznie wykonali upominki, które zabrali ze sobą.
Warsztaty cieszyły się wielkim zainteresowaniem uczestników, które było tak duże, że nawet została przesunięta godzina wyjazdu. Terapeutyczne warsztaty wyjazdowe spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem i wysoką oceną uczestników, co daje niewątpliwą satysfakcję pracownikom socjalnym Ośrodka.
Udział w projekcie jest wyróżnieniem i szansą na uniezależnienienie się od świadczeń pomocy społecznej, dlatego w szczególności ważny jest potencjał kandydatów, predyspozycje osobowościowe oraz samomotywacja do zmiany sytuacji rodzinnej. Założone do osiągnięcia w projekcie rezultaty są długofalowe i w konsekwencji mają doprowadzić do uniezależnienia się uczestników od świadczeń pomocy społecznej. Jednak, aby to ocenić, zmierzyć potrzeba czasu, ponieważ sam udział w działaniach nie gwarantuje sukcesu projektu, o tym zadecyduje szereg pozytywnych zmian, które powinny zajść w sposobie myślenia, funkcjonowania w społeczeństwie samych uczestników projektu.

zdjęcie nr 1                  zdjęcie nr 5                zdjęcie nr 9             zdjęcie nr 12         zdjęcie nr 15

zdjęcie nr 2                  zdjęcie nr 6               zdjęcie nr 10            zdjęcie nr 13         zdjęcie nr 16

zdjęcie nr 3                  zdjęcie nr 7               zdjęcie nr 11           zdjęcie nr 14         zdjęcie nr 17

zdjęcie nr 4                  zdjęcie nr 8

zdjęcie nr 18