Karta Dużej Rodziny
Wpisany przez Małgorzata Lipa   
Piątek, 08 Sierpień 2014 09:02
Wiadomości
 
     Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych od 16 czerwca 2014r. rodziny wielodzietne mogą ubiegać się o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
 
Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stronie www.rodzina.gov.pl 
 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Dotyczy  to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.
Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Aby uzyskać Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny każda rodzina wielodzietna zamieszkała na terenie gminy Elbląg może złożyć wniosek o jej wydanie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu ul. Browarna 85 pok. Nr 13. 
 
Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
- w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość; 
- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość; 
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce; 
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności; 
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; 
- w przypadku osób, które osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

Formularz wniosku można pobrać ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpis.gov.pl  lub bezpośrednio ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i  www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny 

 
Wyjazdowy warsztat terapeutyczno-integracyjny
Wpisany przez Agnieszka Dudzik   
Poniedziałek, 09 Czerwiec 2014 10:08
Wiadomości
Wyjazdowy warsztat terapeutyczno-integracyjny

W dniach 3-4 czerwiec 2014 r. został zrealizowany wyjazdowy warsztat terapeutyczno-integracyjny po wioskach tematycznych Łęcze-Kadyny-Suchacz-Frombork-Pogrodzie. Pierwszy dzień został poświęcony warsztatom artystycznym.
 
Informacja dotycząca dodatku energetycznego
Wpisany przez Admin   
Wtorek, 17 Grudzień 2013 13:44

INFORMACJA

 

Od 1 stycznia 2014 r. gminy będą wypłacały nowe świadczenie jakim jest DODATEK ENERGETYCZNY.

 
Lokalny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Wpisany przez A.P.   
Wtorek, 05 Marzec 2013 10:42
LOKALNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Z kim współpracować ?


Policjant            prawnik            pracownik socjalny
Nauczyciel            członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
Kurator            pedagog szkolny        terapeuta uzależnień
Ksiądz             lekarz                psycholog
Wychowawca ze świetlicy socjoterapeutycznej    pracownik punktu konsultacyjnego


Jeśli jesteś ofiara lub świadkiem Przemocy w rodzinie powiadom:

Policję  - 997

Prokuraturę

Niebieska Linia: (22) 668 70 00, 801-120-002 (czynny pon.-sob. 10:00 – 22:00, nd. i święta  10:00 – 16:00)

Zadzwoń 0801 12 00 02 Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”


Centrum Praw Kobiet: 22 621 35 37

Pomoc ofiarom przemocy: 22 666 00 60 (czynny pon.-pt.: 10:00 – 22:00)

Policyjny telefon zaufania : 0 800 120 226
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 7