Projekt systemowy "Od bierności do aktywności"
Wpisany przez Admin   
Piątek, 19 Czerwiec 2009 06:59
Wiadomości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu w dniu 11 lipca 2008 roku zawarł z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę ramową na realizację projektu systemowego pt. „Od bierności do aktywności”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej. Adresatami projektu są świadczeniobiorcy pomocy społecznej zamieszkali na terenie gminy Elbląg. Udział w projekcie jest niewątpliwym wyróżnieniem i szansą na uniezależnienienie się od świadczeń pomocy społecznej, dlatego w szczególności ważny jest potencjał kandydatów, predyspozycje osobowościowe oraz samomotywacja do zmiany sytuacji rodzinnej. 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

Strona 7 z 7