Od Bierności do Aktywności
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 13 Październik 2008 00:00
Wiadomości
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu jest autorem projektu “OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” na rzecz aktywizacji mieszkańców Gminy Elbląg - osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystający ze świadczeń pomocy społecznej.
Grupę docelową projektu stanowi 30 osób. W ramach zawartych kontraktów socjalnych uczestnicy mają szansę skorzystania z kompleksowej pomocy w celu przezwyciężenia swojej trudnej sytuacji życiowej. Propozycjami pomocy są:
- podniesienie kwalifikacji poprzez udział w profesjonalnych kursach zawodowych, dających szansę zatrudnienia na otwartym rynku pracy,
- udział w zajęciach terapeutycznych, dotyczących przemocy i uzależnień,
- uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej,
- możliwość zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych,
- objęcie pomocą osób z otoczenia grupy docelowej, w tym dzieci,
- wyjazd integracyjno- terapeutyczny.
Jeżeli chcesz usamodzielnić się i samostanowić o swoich decyzjach życiowych skorzystaj z szansy, którą Tobie dajemy. Zapraszamy