Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Deklaracja dostępności

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.gops.gminaelblag.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020- 12-10
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

    filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
    część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
    brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
    brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
    brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
    część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej,
    linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-10

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Maciejewski.
    E-mail: adam.maciejewski@gminaelblag.pl
    Telefon: 55 234-18-84

Każdy ma prawo:

    zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

    dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie wskazanych wyzej terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    Organ nadzorujący: Wójt Gminy Elbląg
    Adres: ul. Browarna 85
    82-300 Elbląg
    E-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
    Telefon: 55 234-18-84

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Siedziba  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu  położona jest przy ulicy Browarnej 85.

Można się do niej  dostać dwoma wejściami  od strony  ul. Browarnej.  Przy każdym wejściu są szerokie schody z  poręczami. W obiekcie brak wind.Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na poziomie wejścia do budynku. Petent chcąc załatwić sprawę w Ośrodku, bez przeszkód może poruszać się
po szerokich korytarzach na jednym poziomie.

Budynek nie posiada podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Na paterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić taką potrzebę (co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą) do sekretariatu urzędu.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny