Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.gops.gminaelblag.pl


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do GOPS Elbląg.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10.

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 • Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków.

 • Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Skróty klawiaturowe

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Maciejewski, adam.maciejewski@gminaelblag.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 2341884 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo :
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać :
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej
-wskazanie strony lub elementu strony,której dotyczy żądanie
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji , jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni . Jeśli w tym terminie zapewnienie nie jest możliwe , powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego :
Wójt Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg
email- sekretariat@gminaelblag.pl
tel. 55 2341884

strona Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie

Dostępność architektoniczna

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Elblągu

Browarna 85
82-300 Elbląg

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.

 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów.

 • Parking jest bezpłatny.

 • Parking zlokalizowany bezpośrednio przy siedzibie Ośrodka

Pies asystujący

 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.

 • Drzwi są zawsze otwarte.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.

 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny