Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Program " POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM "  POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"   NA LATA 2019- 2023

 

Gmina Elbląg realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, który został ustanowiony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1007)

Działania w ramach Programu realizuje Gminny Ośrodek Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu.

Umowa w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w 2023 roku na dofinansowanie zadania własnego realizowanego w ramach wieloletniego porogramu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 20219-2023 podpisana została 15.02.2023 roku przez Mazursko-Warmiński Urząd Wojewódzki w Olsztynie a Gminą Elbląg.

Zgodnie z umową, Gmina Elbląg na realizację tego programu ze środków rządowych ma otrzymać w 2023 roku  - 128 561 zł

 Środki przeznaczone są , na zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 200% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe w wysokości 200% o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej w roku 2023 wynosi:

  • dla osoby w rodzinie – 1200,00 zł
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1552,00 zł   

    Program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych.

    Składa się z trzech modułów. Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych. Trzeci moduł został uregulowany w rozporządzeniu, zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc udzielana jest w formie decyzji administracyjnej po wcześniej przeprowadzonym rodzinnym wywiadzie środowiskowym.

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny