Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

KRYTERIA DOCHODOWE

KRYTERIA DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH

Kryterium dochodowe to górna granica kwotowa dochodów (tzw. progi dochodowe) osiąganych przez osoby potrzebujące wsparcia, uprawniająca do świadczeń pieniężnych

1. POMOC SPOŁECZNA 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: ( od 01.01.2022 )

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł (tzw.  kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej);

        2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł (tzw. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie )


2. ŚWIADCZENIA RODZINNE

a) ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH

- Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie powinien przekroczyć kwoty 674 zł.

- Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,  

  kryterium dochodowe wynosi 764 zł

Uwaga :

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, (kryterium dochodowego odpowiednio 674,00 lub 764,00), pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.  ( zasada złotówka za złotówkę )

b ) ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

- ZASIŁEK PIELEGNACYJNY - bez względu na wysokość dochodu

- ŚWIADCZENIE PIELEGNACYJNE - bez względu na wysokość dochodu

- SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY - łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty  

  kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł

c ) JEDNORAZOWY ZASIŁEK Z TYTUŁU URODZENIA SIE DZIECKA - dochód na osobe w rodzinie nie większy niż 1922,- zł

d ) ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE - bez względu na dochód w rodzinie

3 PROGRAM " ZA ŻYCIEM "  - bez względu na dochód w rodzinie

4. STYPENDIUM SZKOLNE - dochód na osobe w rodzinie nie większy niż 600,00 zł

5. ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 900 zł

       Uwaga : jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na jednego jej członka przekracza kryterium dochodowe o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z FA (co do zasady wynosi ona tyle co zasądzone alimenty, ale nie więcej niż 500 zł), to wtedy jego wysokość będzie ustalana jako różnica między pełną kwotą świadczenia a kwotą przekroczenia progu. W sytuacji, gdy wyliczona w ten sposób kwota będzie wynosić mniej niż 100 zł, wsparcie nie będzie w ogóle przyznawane.

6. DODATEK OSŁONOWY - dochód w gospodarstwie domowym jednoosobym - nie większy niż 2100 zł

                                        - dochód w gospodarstwie domowym wieloosobym - nie wiekszy niz 1500 zł na osobę

  7. DODATEK MIESZKANIOWY -  jeżeli średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym-  jest to kwota 2779,77 zł) oraz 125% tej kwoty na osobę w gospodarstwie wieloosobowym  jest to kwota 1985,55 zł.

8. DODATEK ENERGETYCZNY - Dla przyznania dodatku energetycznego nie ustalono odrębnych kryteriów dochodowych.
Kryteria odnośnie sytuacji materialnej wnioskodawcy konieczne do przyznania dodatku energetycznego są określone w przepisach dotyczących dodatku mieszkaniowego.

9. POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU - dochód na osobe nie wiekszy niz 200 % kryterium dochodowego obowiązującego w świadczeniach pieniężnych z pomocy społecznej tj.

              - w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 1552,00 zł

             -  w przypadku osoby w rodzinie - 1200,00 zł

10. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOSCIOWA - dochód na osobe nie wiekszy niz 235 % kryterium dochodowego obowiązującego w świadczeniach pieniężnych z   

     pomocy społecznej tj.
              - w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 1823,60 zł

             -  w przypadku osoby w rodzinie - 1410,00 zł

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny