Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka ( becikowe )

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka ( becikowe )

Becikowe jest świadczeniem samoistnym, które jest przyznawane niezależnie od prawa do innych świadczeń lub zasiłków.

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł netto.

Przy ustalaniu kryterium dochodowego, warunkującego nabycie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, mają zastosowanie przepisy dotyczące ustalania dochodu określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.  Kwota kryterium dochodowego uprawniającego do ww. zapomogi oraz jej wysokość podlega weryfikacji co 3 lata. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne jest  wolne od podatku dochodowego.

UWAGA!

Należy mieć na względzie, że nawet spełniając wszystkie wymagane warunki, nie otrzymacie Państwo prawa do zapomogi, jeżeli członkowi Państwa rodziny przysługuje inne świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka za granicą.

 

J A K    S I Ę   U B I E G A Ć        

 Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest samoistnym świadczeniem, przyznawanym niezależnie od prawa do zasiłku rodzinnego czy innych świadczeń.

 Wniosek o przyznanie zapomogi trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku dziecka objętego opieką prawną, faktyczną lub adoptowanego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia taką formą opieki, jednak nie później niż do ukończenia przez nie 18 roku życia.

 Wniosek składa się w GOPS Elbląg  właściwym ze względu na miejsce Państwa zamieszkania.

UWAGA!

Prosimy pamiętać, że wniosek złożony po terminie nie zostanie rozpatrzony.

Formularz wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka znajduje się tutaj.

Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również GOPS Elbląg realizujący świadczenia rodzinne.

 Do wniosku należy dołączyć:

  1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (w praktyce: na podstawie okazanego oryginalnego dokumentu sporządzana jest kopia załączana do wniosku, co oznacza, że oryginał aktu będziecie mogli Państwo zachować dla siebie),
  2. zaświadczenie o pozostawaniu mamy dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu wystawione przez lekarza lub położną (oczywiście punkt ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także tych, które dziecko adoptowały). 
    Formularz tego zaświadczenia znajduje się tutaj.
  3. pisemne oświadczenie drugiego rodzica, że na dziecko nie została pobrana już jednorazowa zapomoga z tytułu jego narodzin,
  4. zaświadczenia lub własne oświadczenia członków Państwa rodziny o dochodzie:
  • w większości przypadków będzie to wydane przez Państwa urząd skarbowy zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka Państwa rodziny (prosimy pamiętać, że chodzi tu o dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w którym ubiegają się Państwo o świadczenie),
  • jeżeli jednak członkowie Państwa rodziny osiągają dochód niepodlegający opodatkowaniu lub też dochód z gospodarstwa rolnego, a także gdy miała miejsce zmiana sytuacji dochodowej w postaci uzyskania lub utraty dochodu, będą Państwo potrzebować innych dokumentów. Jakiego rodzaju, dowiedzą się Państwo tutaj.
     

W Y P Ł A T A   Ś W I A D C Z E N I A

Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wypłacana jest jednorazowo po wydaniu decyzji o jej przyznaniu.

UWAGA!

W przypadku narodzin dziecka możecie się Państwo ubiegać również o:          

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, przyznawany tylko razem z prawem do zasiłku rodzinnego.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny