Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Zespół Interdyscyplinarny ds przemocy

Zespół interdyscyplinarny

 

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Elbląg

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842), wprowadziła jako nowe zadanie własne każdej gminy, obowiązek tworzenia zespołu interdyscyplinarnego. Zgodnie z ustawą zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Co to jest zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny to grupa współpracujących ze sobą profesjonalistów (reprezentujących różne środowiska), działająca w sposób skoordynowany w celu skutecznego reagowania na informacje o przemocy w rodzinie. W szerszym znaczeniu zespół interdyscyplinarny kształtuje zasady pomocy dzieciom i rodzinom na danym terenie i tworzy warunki umożliwiające stworzenie interdyscyplinarnego systemu tej pomocy.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Elbląg  został powołany 20.01.2012 roku Zarządzeniem Nr 6/2012 Wójta Gminy Elbląg , ze zmianami z dnia 12.06.2015 r.  w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Elbląg .

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań członków zespołu
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

  1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Uchwałe Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Elbląg w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Elbląg na lata 2016-2020

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach tworzy się grupy robocze.

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

- Ośrodka Pomocy Społecznej,

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Elblągu,

- Komendy Miejskiej  Policji w Elblągu,

-Oświaty,

- Sądu.

- Służby zdrowia

Do zadań grup roboczych należy:

1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie,

2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych występowaniem przemocy,

3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Zespół Interdyscyplinarny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Browarna 85 , tel. 55 237 10 65,

Wszelkich informacji i porad dotyczących przemocy w rodzinie udzielają pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny