Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

O instytucji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu powołany został uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 30.04.1990 r. celem realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.  Obecnie , zakres przedmiotowy realizowanych zadań jest już o wiele szerszy i obejmuje praktycznie  cały wachlarz szeroko pojętego wsparcia rodziny w formie pieniężnej i niepieniężnej. Ośrodek posiada swojego kierownika i podlega formalnie organowi wykonawczemu gminy Elbląg tj. Wójtowi Gminy Elbląg. Kierownik ośrodka pomocy społecznej, na podstawie upoważnienia organu wykonawczego gminy, ma prawo prowadzić postępowania i wydawać decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej , funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych , dodatków mieszkaniowych i energetycznych , pomocy materialnej dla uczniów ( stypendia szkolne ) oraz do wydawania zaświadczeń o dochodach związanych z programem „ Czyste powietrze”

Osrodek prowadzi postępowania związane z  , programem "Dobry start "  , Karty Dużej Rodziny  oraz  postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

Do statutowych zadań Ośrodka należy  realizacja zadań wynikających z niżej wymienionych ustaw :

- o pomocy społecznej ,

- o świadczeniach rodzinnych,

- o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- o systemie ubezpieczeń społecznych

- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

- o o zatrudnieniu socjalnym

- o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

- o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- . Prawo energetyczne

- o systemie oświaty

- o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

- Uchwały Rady Ministrów z dnia  18.09.2015 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

i innych ustaw nakładających na Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywanie zadań i przepisów wykonawczych do tych ustaw,

Osrodek działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Gminy Elblag z dnia 22 września 2011  ze zmianami z dnia 27 marca 2014 r. oraz 10 marca 2016 r. oraz Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Elbląg na lata 2017 - 2025

 

                                                                                                                                                                                                                                             O

 

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny