Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy

 

                                             DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

                                                                   DOTACJA CELOWA

 

Dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach Modułu I Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy

                                                                         - edycja  2023

 

 

„Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy – edycja 2023

 

Gmina Elbląg przystąpiła do Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym programie.

Na realizacje tego zadania przyznano naszej gminie kwotę 12 500 zł. 

Program jest kontynuacją „Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy – edycja 2022”. Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

 

Program zakłada wsparcie finansowe samorządów gminnych w dwóch modułach:

 

Moduł I - wsparcie finansowe w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy poprzez dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy

Kwota dofinansowania w ramach Modułu I wynosi:

  1. do 50 % kosztów miesięcznych realizacji zadania w przypadku dofinansowania pobytu w rodzinnych domach pomocy skierowanych od dnia 01.01.2022 r. oraz osób nowokierowanych
  2. do 30% kosztów miesięcznych realizacji zadania w przypadku dofinansowania pobytu w rodzinnych domach pomocy osób skierowanych przed dniem 1 stycznia 2022 r. do istniejących rodzinnych domów pomocy

 

Moduł II (w edycji 2023 moduł II został poszerzony o moduł IIB)
 

Moduł IIA: jednorazowe wsparcie finansowe nowotworzonych rodzinnych domów pomocy celem dostosowania pomieszczeń do wymogów rozporządzenia przez dofinansowanie remontu pomieszczeń lub zakupu wyposażenia w budynkach, jakie gmina planuje udostępnić z własnych zasobów organizacjom pożytku publicznego lub osobom fizycznym planującym uruchomienie domu na podstawie umowy zawartej z gminą.

 

Moduł IIB: jednorazowe wsparcie finansowe nowotworzonych rodzinnych domów pomocy celem dostosowania pomieszczeń do wymogów rozporządzenia przez dofinansowanie remontu pomieszczeń lub zakupu wyposażenia w budynkach będących własnością organizacji pożytku publicznego, w których planowane jest uruchomienie rodzinnego domu pomocy na podstawie umowy zawartej z gminą na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

 

WAŻNE dofinansowanie dotyczy tylko nowych placówek tworzonych w 2023 r.

 

Program zakłada dwa źródła finansowania:

  • dotację z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83 poz. 25) oraz
  • środki własne jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w programie.

Wsparcia finansowego dla gmin udziela się na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.), przy czym wysokość dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z ww. przepisem nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.

 

Zgłoszenie przez gminę zapotrzebowania na środki na dofinansowanie zadań w ramach programu rozwoju rodzinnych domów pomocy odbywa się poprzez wypełnienie formularza zapotrzebowania, udostępnionego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) – dla każdego z modułów odrębnie.
 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny