Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Rachunek rodzinny niepodlegający egzekucji komorniczej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu  informuje, że w związku z wprowadzeniem zagrożenia epidemicznego wypłaty wszystkich świadczeń realizowane będą wyłącznie droga elektroniczną na wskazane konto bankowe. Wypłaty kasowe realizowane będa wyłacznie w uzasadnionych przypadkach.

Przypominamy jednocześnie o możliwości zakładania rachunków rodzinnych.

Rachunek rodzinny jest rachunkiem zwolnionym od egzekucji - komornik nie może dokonać jego zajęcia, zatem środki znajdujące się na tym rachunku są całkowicie zabezpieczone przed egzekucją.

Jeśli zatem chcemy mieć gwarancję, że komornik nie zajmie wpływających na nasz rachunek bankowy świadczeń  niepodlegających zajęciu – powinniśmy otworzyć w banku lub w SKOK-u rachunek rodzinny. 

Banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe prowadzą rachunki rodzinne dla osób, którym Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał niepodlegające egzekucji świadczenia. Na rachunki rodzinne będą wpływać wyłącznie niepodlegające egzekucji świadczenia wypłacane przez GOPS .

Rachunki rodzinne są bezpłatne - całkowicie wolne od opłat i prowizji. Można korzystać bezpłatnie także z bankomatów.  Rachunki rodzinne nie podlegają egzekucji komornika – są wolne od zajęć na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Aby założyć rachunek rodzinny należy przedłożyć w banku zaświadczenie o numerze rachunku bankowego Ośrodka Pomocy Społecznej, z którego wypłacane są ww. świadczenia. 

Zaświadczenia o numerze rachunków wystawia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu ul. Browarna 85  Osobom korzystającym z kilku rodzajów świadczeń wystarczy jedno zaświadczenie.

Świadczenia niepodlegające egzekucji wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu (zgodnie z art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1578 ) to:

 

-  świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów ( świadczenia z funduszu alimentacyjnego )

-  świadczenia rodzinne,

-  dodatki rodzinne,

-  dodatki pielęgnacyjne,

-  dodatki porodowe,

-  dodatki dla sierot zupełnych,

-  zasiłki dla opiekunów,

- świadczenia z pomocy społecznej,

- świadczenia integracyjne

- świadczenie wychowawcze.

 -  świadczenia dobry start

 świadczenia, dodatki i inne kwoty, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

Na rachunek rodzinny będą wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące z w/w świadczeń  - na rachunek ten nie mogą wpływać alimenty, wynagrodzenie za pracę, renta/emerytura itp. 

Warunkiem uruchomienia rachunku rodzinnego będzie przedłożenie przez zainteresowanego bankowi lub SKOK-owi zaświadczenia wystawionego przez jednostki wypłacające świadczenia, zawierającego numery rachunków bankowych, z których te świadczenia są wypłacane – zaświadczenie to stanowić będzie załącznik do umowy rachunku rodzinnego.

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny