Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

ISTOTNE ZMIANY W WYPŁACIE DODATKU WĘGLOWEGO !!!

Utworzono dnia 20.09.2022

W dniu dzisiejszym tj. 20 września 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz.U. poz. 1967 ) , która w istotny sposób zmieniła  ustawę  z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym i  zasady przyznawania tego dodatku.

Najważniejsze zmiany to :

  1. Wypłata dodatku już nie na gospodarstwo domowe , ale na adres zamieszkania.

Art. 3a „W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod  tym adresem.

Tak więc, jeżeli wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożyły na ten sam adres dwie   lub więcej osób oświadczających, że prowadzą odrębne gospodarstwa domowe   – dodatek taki otrzyma tylko jedna osoba , jedno gospodarstwo domowe  pod tym adresem , która jako pierwsza złożyła taki wniosek. ( art. 3 b )     W TAKIEJ SYTUACJI POZOSTAŁE WNIOSKI POZOSTAWIA SIĘ BEZ ROZPATRZENIA, NIE WYDAJE SIĘ NAWET DECYZJI ODMOWNEJ !!!

2. Wypłata dodatku węglowego już nie w ciągu miesiąca od  dnia złożenia wniosku ale w  terminie do dwóch miesięcy od  dnia złożenia wniosku .

3. Nadal obowiązuje zasada ,że dodatek przysługuje jedynie pod warunkiem wpisania lub złgoszenia głownego źródła ogrzewania ( kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi ) do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Ustawodawca wskazał jednak, że będzie brał pod uwagę jedynie takie złoszenia i wpisy dokonane do dnia 11 sierpnia 2022. Wszelkie zmiany jak np. zmiana głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego , dokonane w deklaracjach po tym terminie nie będą uwzględniane.

4..Dokunując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego bierze się pod uwagę

-  informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie: świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego a także świadczenia wychowawczego

- dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców

- informacje uzyskane w związku z postępowaniem o dodatek osłonowy, dodatek mieszkaniowy

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy,wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego,gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych.
Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
W toku wywiadu środowiskowego ustala się czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku węglowego

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

5. Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym , na potrzeby , którego zostało zakupione paliwo stałe , po cenie i od przedsiebiorcy który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto .( art.2 ust.5 )

Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym , objetym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku , o którym mowa w art. 24 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy

Wnioski złożone po 30 października 2022 wypłaca sie do 30 grudnia 2022 r.

Informujemy jednocześnie, że wypłaty dodatków będą realizowane sukcesywnie po otrzymaniu dotacji. Na dzień dzisiejszy jeszcze żadne środki nie wpłynęły.
 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 194

W poprzednim tygodniu: 389

W tym miesiącu: 1087

W poprzednim miesiącu: 2491

Wszystkich: 88970