Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Nabór wniosków do programu „ asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - do 11.09.2023

Utworzono dnia 01.09.2023

                                                                             

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu

ogłasza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. - Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. ) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu znaczym lub umiarkowanym, albo traktowane są na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Uczestnicy programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 •  wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny osoby niepełnosprawnej ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
Osoby wskazane przez osobę niepełnosprawną lub jego opiekuna prawnego nie mogą być członkami rodziny osoby niepełnosprawnej.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego w 2024 roku proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024;

2. Karta zakresu czynności Załącznik Nr 8 do Programu AOON;

3. Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ o niepełnosprawności.

O przyjęciu do Programu zadecyduje kolejność zgłoszeń ( z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Pozostałe zgłoszenia trafią na listę rezerwową.

Wypełnione druki należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu 82-300 Elbląg , ul. Browarna 85 terminie do

 11.09.2023 r. do godz. 15.00

Osoby, które złożą wniosek po tym terminie  ( i spełnią warunki uczestnictwa ) zostaną wpisane na listę rezerwową.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 55 2371065

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 jest finansowany w całości ze środków z Funduszu Solidarnościowego.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Program wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 491

W poprzednim tygodniu: 940

W tym miesiącu: 109

W poprzednim miesiącu: 2399

Wszystkich: 71869