Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

O DODATEK ELEKTRYCZNY od 1 grudnia DO GOPSu

Utworzono dnia 30.11.2022

Od 1 grudnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dodatek elektryczny.

Podstawą przyznania dodatku do prądu (dodatek elektryczny) jest ustawa z29 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie   od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 roku                                                                      Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawi się  bez rozpoznania.

 Ma być wypłacony najpóźniej do 31 marca 2023 r.

Dodatek do prądu przysługuje osobom, które ogrzewają mieszkanie albo dom prądem.                                                                                                                   Urządzeniami grzewczymi mogą być np. pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery .Te ostatnie nie mogą służyć tylko do ogrzewania wody wykorzystywanej w łazience/kuchni. Muszą służyć do ogrzewania domu. Muszą być głównym urządzeniem grzewczym dla danej nieruchomości i potwierdza to wpis w CEEB.  Zatem warunkiem otrzymania dodatku do prądu przez użytkownika pompy ciepła jest zgłoszenie albo wpis tego urządzenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Z danych z CEEB musi wynikać, że jest to główne źródła ogrzewania gospodarstwa domowego. Obowiązuję więc taka sama zasada w przypadku pompy ciepła, pieca akumulacyjnego, bojlera - nie ma tu żadnego zróżnicowania.                                                                                                                                          Wpisanie urządzenia do CEEB (jako głównego źródła ogrzewania) musi mieć miejsce do 11 sierpnia 2022 r. Po tej dacie prawo do dodatku daje wpis w odniesieniu do nowych domów albo mieszkań.    Pamiętac jednak należy, że  dodatek elektryczny przysługuje, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest energia elektryczna. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wpis do CEEB dokonuje wtedy wójta, burmistrza albo prezydenta miasta z urzędu bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.                                                                                                   

Osoby, które zainwestowały w fotowoltaikę nie otrzymają dodatku elektrycznego.                

Nie ma kryterium dochodowego przy dodatku elektrycznym (podobnie jak przy dodatku węglowym).

Nie można dostać jednocześnie dodatku do prądu i dodatku węglowego. Wyłączenie to dotyczy też dodatków do pelletu, oleju, gazu LPG i drewna.

Przewidziane są dwa poziomy finansowe dodatku energetycznego do prądu:

  • 1000 zł – otrzymają osoby, które do ogrzewania domu wykorzystują urządzenia na prąd pompy ciepła, bojlery, piece akumulacyjne,
  • 1500 zł – gdy roczne zużycie energii elektrycznej w danym gospodarstwie domowym w 2021 roku wyniosło ponad 5000 kWh.

(Jeśli chcemy wnioskować o 1500 zł dodatku elektrycznego, do wniosku  musimy dołączyć odpowiednie dokumenty. Powinny one świadczyć o tym, że taka kwota rzeczywiście nam przysługuje. Mamy więc obowiązek przedstawienia rachunków za prąd za cały 2021 rok, które jednocześnie potwierdzą, że zużyliśmy ponad 5 MWh )

Jeden dodatek elektryczny, na jeden adres  Jeżeli z bojlera, pompy ciepła, pieca  elektrycznego do ogrzewania domu korzysta kilka rodzin, to i tak przysługuje jeden dodatek do prądu. Na jeden adres, można otrzymać tylko jeden dodatek. Obowiązują tu następujące zasady:

1. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

2. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

3. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Podstawa prawna to art. 27 ustawy o dodatku elektrycznym.                                                                                                                                                        Zasady te znamy z                                                                                                                                                                                                                                     1) dodatku osłonowego,                                                                                                                                                                                                                            2) do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju opałowego                                                                                                                                                                                   3) dodatku węglowego - w październiku 2022 r. parlament wprowadził na zasadzie wyjątku możliwość otrzymania kilku dodatków węglowych na jeden adres. Takiego rozwiązania nie ma w odniesieniu do dodatku elektrycznego.

Formularz wniosku  o dodatek elektryczny 2022 zawiera pola na wpisanie m.in. takich danych:  

  •  imię i nazwisko osoby wnioskującej,
  • nr PESEL,
  • obywatelstwo,
  • numer i seria dokumentu tożsamości (jeśli nie dysponujemy nr PESEL),
  • miejsce zamieszkania (dokładny adres wraz z kodem pocztowym),
  • numer rachunku bankowego, na który mają wpłynąć pieniądze,
  • rodzaj źródła ciepła (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny),
  • adres e-mail (na który będzie przesłana informacja, że dodatek został przyznany).

We wniosku trzeba też zadeklarować, ile osób wchodzi w skład gospodarstwa domowego. Jeśli jest ono wieloosobowe, musimy podać dane wszystkich jego członków.

Mieszkańcy gminy wiejskiej Elbląg mogą złożyć wniosek:
-  osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg w pokoju Nr 10 lub 12,
- za pośrednictwem operatora pocztowego,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 277

W poprzednim tygodniu: 454

W tym miesiącu: 18

W poprzednim miesiącu: 1854

Wszystkich: 61061