Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

ŚWIADCZENIE 500 +

 

Program „Rodzina 500+”

Od 1 lipca 2019 roku  program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Od roku 2021  wracają wnioski o 500+ !!!

W 2020 roku wniosków ( nowych ) składać nie trzeba było ze względu na rozszerzenie programu.

Pierwsze dokumenty będzie można złożyć już od 1 lutego 2021 roku - w przypadku drogi elektronicznej. Jeśli opiekun składa papiery w sposób tradycyjny, to ma na to czas od 1 kwietnia 2021 roku.

Trzeba pamiętać, że terminy wypłat zależą od daty złożenia wniosku. Jeśli złożymy wniosek do 30.04.2021 r., wypłatę otrzymamy do 30.06.2021 r. Jeśli wniosek zostanie złożony do 31.05, to czas na wypłatę wynosi do 31.07. Analogicznie - złożenie wniosku do 30.06 oznacza wypłatę pieniędzy do 31.08.

Prawo do 500+ będzie ustalane na czas od 1 czerwca do 31 maja roku kolejnego. Do tej pory był to czas od 1 października do 30 września następnego roku.

Wnioski składać można przez Internet za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi:

 • portal „emp@tia”,
 • systemy bankowe,
 • PUE ZUS 

Uwagi do wypełniania wniosku:

Należy pamiętać, że GOPS Elbląg  obsługuje tylko mieszkańców GMINY Elbląg, co oznacza, że we wniosku konieczne jest wpisanie  adresu z gminy Elbląg.

Warto podać we wniosku swój e-mail oraz telefon kontaktowy w celu zapewnienia lepszego kontaktu z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem przypadku opieki naprzemiennej, albo
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie, która wystąpiła do sądu o jego przysposobienie), jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
 • opiekunowi prawnemu dziecka, albo
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

  Wymagane dokumenty (w zależności od sytuacji):

 • w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce (najczęściej karta pobytu oraz decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium RP);
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;
 • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji oraz wskazujące, które z rodziców sprawuje opiekę nad dzieckiem;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny